reine nust architect   work 1990-2002
 
one

Woningbouw in de Transvaalbuurt in Den Haag. In deze buurt komen de eerste vormen van de zogenaamde 'Haagse portiek' voor. In een dergelijke portiek komen de woningen uit op een gemeenschappelijke stenen trap die door een portiek wordt afgeschermd. Deze vorm van woninontsluiting werd niet alleen in Den Haag gebruikt. In de twintiger jaren werd het op grote schaal toegepast in Amsterdam-Zuid (met name door de architecten van de Amsterdamse school in het plan van Berlage). Het paste uitstekend in de sfeer van 'gemeinschaft' die deze architectuur had - het portiek is een stukje stad dat gemeenschappelijk eigendom wordt . In dit project is de Haagse portiek vertaald naar een 'Amsterdams stoepje'.

Opdrachtgever: Woningstichting Hertog Hendrik Van Lotharingen

Aannemer: Grootel Bouwbedrijf